วิธีเก็บรักษาปูนผสมเสร็จ อย่างถูกวิธี

ปูนผสมเสร็จ

ปูนผสมเสร็จ ถือเป็นวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้าง และปูนผสมเสร็จยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริมาณมากสำหรับการดำเนินงานต่างๆ และเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมอย่างมากในไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ต้องการใช้ปูนผสมเสร็จ จึงมีการสั่งปูนผสมเสร็จมาสำรองเผื่อการใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง อีกทั้งการสั่งในปริมาณที่มากยังเป็นการลดต้นทุนด้านวัสดุการก่อสร้าง 

แต่ในเมื่อปูนผสมเสร็จเป็นวัสดุการก่อสร้างที่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่ถูกวิธี และเป็นวิธีการเก็บระหษาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความชื้น ที่อาจทำให้เกิดปฏิกริยาทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีวิธีการเก็บรักษาปูนผสมเสร็จอย่างถูกวิธี 

5 วิธีเก็บรักษาปูนซีเมนต์

  • เตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์

อย่างแรกที่เราต้องทำคือเรื่องสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นสถานที่ที่มีหลังคาคลุม และต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อช่วยป้องกันความชื้นจากสภาอากาศภายนอก ที่เป็นตัวเร่งที่ทำปฏิกริยากับปูนซีเมนต์ที่อาจทำให้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จแข็งตัว

  • เตรียมฐานมารอง

อย่างที่สองคือเตรียมฐานมารองให้ปูนซีเมนต์ยกสูงจากพื้นดิน ที่ไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อเป็นการป้องกันความชื้น และน้ำที่ไหลมาจากบริเวฯโดยรอบ เช่น น้ำฝน อาจจะใช้ไม้ หรือพาเลท เพื่อให้ปูนซีเมนต์อยู่ห่างจากพื้น 

  • การวางปูนซีเมนต์ซ้อนกัน

อย่างที่สามกับการเก็บรักษาปูนผสมเสร็จ กับการวางปูนซีเมนต์ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดควรจะเป็นกองซ้อนกันประมาณ 5 ชั้น และเป็นการวางสลับแนวขวางอีก 5 ชั้น ทั้งนี้แนะนำว่าให้วางปูนผสมเสร็จอันที่ต้องนำไปใช้ก่อน และเรียงตามความเก่าใหม่

  • วางปูนให้ห่างจากผนัง

ถึงแม้เราจะวางปูนยกสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1 ฟุต เพื่อป้องกันความชื้นแล้ว ยังมีส่วนสิ่งนั่นก็คือ ผนังที่คุณเก็บปูนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะต้องอยู่ห่างจากผนังอยู่ประมาณ 1 เมตร เพื่อป้องกันความชื้น และไม่ทำให้ปูนแข็งตัว

  • วิธีเก็บปูนกลางแจ้ง

หากมีความจำเป็นต้องเก็บกลางแจ้ง ควรหาไม้มาทำเป็นฐานรองเพื่อไม่ให้ปูนซีเมนต์สัมผัสกับพื้นโดยตรง ใช้พลาสติก หรือผ้าใบมาคลุมเพื่อกันความชื้น น้ำค้าง และน้ำฝน เพื่อป้องกันปูนผสมเสร็จไม่ให้เกิดความชื้น

และนี้คือ 5 วิธีการเก็บรักษาปูนผสมเสร็จ เพื่อไม่ให้เกิดปูนผสมเสร็จมีปัญหาตอนใช้งานจริง ทั้งนี้หากคุณต้องการสั่งปูนผสมเสร็จ ก็สามารถติดต่อกับทาง Mix Easy ได้เลย เรามีบริการสั่งปูนผสมเสร็จส่งตรงถึงที่ให้กับคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published.