แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมีแบบไหน การตรวจสอบและการทดสอบ 

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย หน้าที่ของมันคือการติดส่าวขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างภายในอาคาร หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคารมองเห็นทาง สามารถออกมาจากอาคารได้ ป้องกันอันตรายจากความืดที่มองไม่เห็น ปัจจุบันโรงงาน อาคาร สำนักงาน โรงแรม ฯลฯ มักมีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน สำหรับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน มีทั้งแบบเติมน้ำกลั่นและแบบแห้ง ควรศึกษาว่าแบบไหนเหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่แบบไหน การทดสอบไฟฉุกเฉินเองก็สำคัญ 

การติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน 

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบเติมน้ำกลั่น ควรติดตั้งในสถานที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก หรือติดตั้งในพื้นที่โล่งแจ้ง ตามบันได ตามทางเดิน สาเหตุเพราะเวลาที่ประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ มักมีไอตะกั่วออกมา หากนำไปติดตั้งในมุมอับ อากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวก อาจส่งผลกระทบหรือส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายของผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้น แต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งสามารถติดตั้งในห้องแบบปิดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกได้ แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบที่เติมน้ำกลั่นต้องมีการตรวจสอบระดับของน้ำกลั่นเป็นประจำ อย่างน้อย 30 วันต่อครั้ง รวมถึงการทดสอบระบบด้วยว่าสามารถทำงานได้ปกติหรือไม่ 

การทดสอบไฟฉุกเฉิน 

1.ทำการทดสอบที่โคมไฟฟ้าของไฟฉุกเฉินด้วยการกดที่สวิสซ์ Test หลอดไฟฉุกเฉินจะติดสว่างขึ้นมาทันที เมื่อปล่อยสวิสซ์หลอดไฟจากนั้นไฟฉุกเฉินจะดับลงทันที 

2.ให้ถอดปลั๊กไฟฉุกเฉินออก หลอดไฟที่ต่อกับเครื่องไฟฟ้าจะต้องติดสว่างขึ้นมา หลังจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบให้เสียบปลั๊กของโคมไฟฟ้าฉุกเฉินเข้าไปในเต้าเสียบเหมือนเช่นเดิม เพื่อให้มีการประจุไฟฟ้าเข้ากับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน 

ทำไมต้องทดสอบไฟฉุกเฉิน 

  • แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินจะมีการคายประจุและอัดประจุไฟฟ้า เพื่อไม่ให้สารเคมีภายในแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินเกิดการเสื่อมสภาพ หรือเกิดการลัดวงจรของเซลล์แบตเตอรี่ส่งผลให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ รวมถึงมีอายุการใช้งานที่สั้นลงด้วย 
  • การทดสอบของอุปกรณ์โคมไฟฉุกเฉิน ว่ามีการทำงานเป็นปกติหรือไม่อย่างไร เพื่อให้โคมไฟฉุกเฉินพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับ หากพบว่าโคมไฟฉุกเฉินไม่ติดสว่างเกิดปัญหาต่างๆ ให้เรียกช่างมาดูหรือฝ่ายบริการของบริษัทมาตรวจสอบ 

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน ส่วนประกอบที่สำคัญในระบบไฟฉุกเฉิน การเลือกซื้อไฟฉุกเฉินให้พิจารณาดูที่แบตเตอรี่ด้วยว่าเหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการนำไปติดตั้งหรือไม่ นอกจากนั้นการเลือกซื้อไฟฉุกเฉินก็ต้องเลือกไฟฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ทำจากวัสดุแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ระยะเวลาการให้แสงสว่างของไฟฉุกเฉินนั้นแตกต่างกันออกไป ก่อนตัดสินใจซื้อให้ตรวจสอบดูด้วยว่ามีระยะเวลาให้แสงสว่างนานเท่าไหร่ เพียงพอหรือไม่ ยิ่งนานยิ่งดี 

Leave a Reply

Your email address will not be published.