โรงงานให้เช่า

ความแตกต่างระหว่างการเช่าโกดัง และ การสร้างโกดังความแตกต่างระหว่างการเช่าโกดัง และ การสร้างโกดัง

ปัจจุบันนั้นอุตสาหกรรมนั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้น ทำให้การเลือกใช้บริการธุรกิจอย่างโรงงานใหเช่านั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก และธุรกิจกำลังไปได้ดีมากยิ่งขึ้น และ หลายคนที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการนั้นนั้นอาจจะสงสัยถึงความแตกต่างระหว่างการเช่า และ การสร้างโกดัง มีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในการเช่า และ สร้างโกดังนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไร   เงินทุนที่แตกต่างกัน   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “เงินทุน” ในการสร้างโกดังสินค้านั้นจะใช้เงินทุนที่มากกว่าการเช่า ดังนั้นในเรื่องของเงินทุนนั้นจึงทำให้มีการเลือกใช้บริการโรงงานให้เช่า หรือ โกดังเก็บสินค้าให้เช่ามากกว่าเนื่องด้วยปัญหาเงินทุนที่มากเกินไป และ ทำให้เงินทุนหมนเวียนนั้นสามารถหมุนเวียนได้คล่องมากขึ้นจึงทำให้มีการเลือกใช้บริการโรงงานให้เช่ามากกว่านั้นเอง ...

เครื่องปริ้น

เครื่องใช้สำนักงานที่ควรมีติดออฟฟิศเครื่องใช้สำนักงานที่ควรมีติดออฟฟิศ

สำนักงานหรือออฟฟิศคือสถานที่ที่เป็นพื้นที่สำหรับการทำงาน ซึ่งไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนก็ย่อมมีสถานที่ทำงานเป็นของตนเองกันทั้งสิ้น โดยในสถานที่ทำงานหรือสำนักงานนั้นจะต้องมีการจัดแจงให้เป็นระเบียบ เหมาะสำหรับการนั่งทำงาน และมีโซนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในออฟฟิศนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโซนแคนทีนที่มีไว้ให้พนักงานได้นั่งรับประทานอาหาร หรือโซนพักผ่อนที่แต่ละสำนักงานมักจะมีเพื่อให้พนักงานได้นั่งพักผ่อนคลายในช่วงเวลาพักเบรก ซึ่งในโซนพักผ่อนนี้ก็อาจจมีมุมสวยหย่อม หรือพื้นที่สีเขียวให้พนักงานได้รีแลกซ์พักสายตากัน โดยในการตกแต่งสำนักงานหรือมุมต่าง ๆ นั้นก็จะแตกต่างกันไปตามความชื่นชอบของผู้บริหารสำนักงานนั้น ๆ นอกเหนือไปจากพื้นที่หรือโซนต่าง ๆ แล้วถายในสำนักงานทุกแห่งต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในำนักงานตนเอง เพื่อให้พนักงานได้ใช้ในการทำงาน...

ตรวจสุขภาพประจำปี

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานขั้นตอนการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน

การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทเป็นสิ่งที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งทุกคนจะต้องรายงานการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อยื่นข้อมูลให้แก่หน่วยงานประกันสังคมและหน่วยงานสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของพนักงาน พนักงานควรเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี   ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสุขภาพ  ในวันที่ตรวจสุขภาพประจำปีจะต้องมีการงดทานอาหารเช้าเพื่อให้สามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลภายในเลือดด้วยวิธีการเจาะเลือดได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งระดับน้ำตาลในเลือดนั้นจะเป็นการบ่งบอกได้ว่าภายในตัวเรานั้นมีระดับความเข้มข้นของน้ำตาลเมื่อเทียบกับจำนวนเลือดในปริมาณที่สูงเกินไปหรือไม่ หากว่าค่าที่ได้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน แต่หากอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง คุณจะต้องควบคุมอาหารและควบคุมปริมาณน้ำตาลในแต่ละเมนูให้ลดต่ำลง เพื่อไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้  นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพของปอดนั้นเป็นการตรวจความแข็งแรงและปริมาณพื้นที่ปอด ว่ามีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีอยู่หรือไม่ ซึ่งจะสามารถเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนในผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่หรือมีการใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่ รวมทั้งอาจอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งการผลิตที่มีการปล่อยของเสียในรูปของละอองควันที่สามารถฟุ้งกระจายในอากาศได้ เมื่อเราทำการสูดดมจะส่งผลอันตรายต่อปอด ในการตรวจสุขภาพประจำปีนี้มักจะมีรถจากโรงพยาบาลที่เข้ามาสแตนบายรอเพื่อทำการรักษาในเรื่องการตรวจอย่างเฉพาะทาง เช่น รถเอกซเรย์ปอดเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดเช่นนี้จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดและตรวจในเชิงลึกในส่วนของปอดเป็นพิเศษ  การตรวจสุขภาพประเภทอื่น ๆ   หากเป็นพนักงานเพศหญิงจะมีการตรวจสุขภาพประจำปีในส่วนของเต้านมและปากมดลูก ซึ่งในเพศหญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด รวมทั้งยังเป็นการขัดแยกพนักงานที่มีความเสี่ยงหรือที่ตรวจพบความผิดปกติจะถูกส่งไปเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องที่มีความแม่นยำสูงอีกครั้ง  นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ความสามารถในการมองเห็น การวัดระดับสายตาในคนที่มีปัญหาสายตา ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตาเอียงหรือมีการตรวจสอบแว่นของผู้ที่มีปัญหาสายตา ว่าความชัดของเลนส์สอดคล้องกับปัญหาสายตาหรือไม่ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบการได้ยินของหูในกลุ่มเสี่ยงที่มีการทำงานพี่ต้องอยู่ท่ามกลางเครื่องจักรหรือการทำงานในไลน์ผลิตที่เสียงดังผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบปัสสาวะเพื่อเช็คความผิดปกติในร่างกายส่วนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบเบื้องต้นภายในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ ...

เป้อุ้มเด็ก

อุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงในการอุ้มเด็กสำหรับผู้ปกครองอุปกรณ์ช่วยทุ่นแรงในการอุ้มเด็กสำหรับผู้ปกครอง

เหล่าผู้ปกครองหลาย ๆ คนอาจกำลังเผชิญอยู่กับความวุ่นวายและความยุ่งยากในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยที่ต้องทำควบคู่กับการเลี้ยงดูลูกน้อยที่กำลังอยู่ในวัยทารกแรกเกิด ซึ่งยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และการที่จะกระเตงลูกน้อยเด็กเล็กไปไหนมาไหนด้วยนั้นจะทำให้ไม่คล่องตัว ต้องคอยอุ้ม คอยวาง คอยเล่นเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้เค้าร้องไห้หรืองอแงในขณะที่เราใช้เวลาไปกับสิ่งอื่นเพียงเสี้ยววินาทีหรือแม้กระทั่งการต้องออกเดินทางไกล ต้องพาลูกออกไปท่องโลกกว้าง อาจจะเป็นการไปทำงานนอกสถานที่ ในการไปเที่ยวก็ตาม การอุ้มลูกเพียงอย่างเดียวนั้น คงไม่ใช่ทางออกที่ดีนักผู้ปกครองหลายหลายคนจึงมองหาตัวช่วยใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างเป้อุ้มเด็ก ที่สามารถทุ่นแรงของผู้ปกครองไปได้มากเลยทีเดียว   เป้อุ้มเด็กที่ดี  ลักษณะของเป้อุ้มเด็กที่ดี มักจะมีห่วงสายสะพายเหมือนกระเป๋าเป้ทั่วไป แต่แตกต่างเล็กน้อยเพียงแค่เป็นการสะพายไว้บริเวณด้านหน้าของร่างกาย เพื่อให้ลูกน้อยหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันกับผู้ปกครองและมองไปในทิศทางที่กำลังจะเดินไป โดยลูกน้อยจะไม่ร้องไห้งอแง เพราะเหมือนถูกอุ้มโดยผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา เหมือนได้อยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นและปลอดภัย หรือสะพายด้านหลังเหมือนกระเป๋าเป้ก็สามารถสะพายปกติก็ได้ แต่เหมาะที่จะทำกับเด็กโตมากกว่า   ซึ่งตัวเป้อุ้มเด็กนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปกครองเป็นหลักในแง่ของการช่วยทุ่นแรงการอุ้ม ให้กับผู้ปกครองซึ่งจะมีแผ่นที่เอาไว้รองให้ลูกนั่งเพื่อทำให้น้ำหนักเฉลี่ยอย่างเท่า ๆ กัน เป็นการกระจายน้ำหนักของตัวเด็ก โดยที่ทำให้ผู้ปกครองไม่เมื่อยล้าและสามารถคงรูปหรือสะพายลูกในลักษณะนี้ได้นานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาของผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวหรือเดินทาง แต่สถานที่นั้นนั้นไม่สะดวกที่จะเห็นรถเข็นเด็กไปในที่ต่าง ๆ พร้อมกันได้   การใช้เป้อุ้มเด็กจึงตอบโจทย์และคล่องตัวกว่า อีกทั้งยังทำให้ตัวเด็กอารมณ์ดี ไม่งอแง เสมือนได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลา ตัวสายรัดของเป้ค่อนข้างปลอดภัย เนื่องจากทำมาจากวัสดุที่แข็งแรงแต่มีความยืดหยุ่นในตนเอง เมื่อสะพายแล้วจึงไม่ได้รับความเมื่อยล้าหรืออาการบาดเจ็บใด ๆ จากการใช้อุปกรณ์ชนิดนี้ ค่อนข้างกระชับและเป็นเนื้อผ้าที่ดีมีน้ำหนักเบา แต่มีการถักทอที่มั่นคงแข็งแรงถึงมั่นใจได้ว่าสามารถรับน้ำหนักของลูกได้อย่างปลอดภัย เป้อุ้มเด็กสามารถถอดซักและนำมาทำความสะอาดได้ง่าย หากไม่ต้องการสะพายก็สามารถถอดส่วนของสายสะพายบ่าออก ให้เหลือเพียงแค่แท่นที่เอาไว้รับน้ำหนักของตัวลูกในท่านั่งแทน แล้วให้ผู้ปกครองประคองลูกรักในท่าอุ้มแทนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ...

กระเช้าของฝาก

ขนมแนะนำในกระเช้าขนมไทยขนมแนะนำในกระเช้าขนมไทย

เมื่อเอ่ยถึงขนมที่จะนำมาใส่ในกระเช้าขนมไทย หลายๆ คนก็คงจะจินตนาการกันไปมากมายว่าจะเลือกนำขนมอะไรให้กับคนที่คุณนั้นชื่นชอบจึงจะดีที่สุด เพราะว่าขนมไทยนั้นมีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนมที่มีความเป็นกะทิ ซึ่งเป็นขนมไทยแท้แต่โบราณ หรือว่าขนมไทยสมัยใหม่ ที่มักจะเน้นไปที่การผสมผสานความอร่อยลงตัวแบบฟิวชั่น แบบไหนดีจึงจะเหมาะสมกับการจัดลงกระเช้าขนมไทยมาดูกันเลย  แต่ก่อนอื่นที่คุณจะเลือกขนมชนิดไหน คุณจะต้องดูเสียก่อนว่าคุณจะนำเอากระเช้าขนมไทยไปให้ใคร ให้แล้วเขาจะกินเลยหรือไม่ กรณีที่เขากินเลย ก็สามารถเลือกขนมไทยที่เสียเร็วเพื่อให้เขานั้นรับประทานได้ แต่หากว่าต้องการให้ขนมอยู่ได้นาน แนะนำแบบที่เป็นของแห้งจะดีกว่า โดยการเลือกขนมดีๆ มาดูพร้อมๆ กันเลย  1.ขนมอาลัว  สำหรับขนมชนิดแรกที่อยากแนะนำกันก็คือขนมอาลัวนั่นเอง...

Hotto Bun Delivery

Hotto Bun Delivery พร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนูสุดฟินสำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่นHotto Bun Delivery พร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนูสุดฟินสำหรับคนรักอาหารญี่ปุ่น

Hotto Bun ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่คนรักอาหารญี่ปุ่นน่าจะรู้จักเป็นอย่างดี เพราะร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นให้น่ารับประทาน แถมยังต้องถูกปากคนไทย โดยปัจจุบันมีหลายสาขาให้บริการ แต่เพราะเดี๋ยวนี้ ใคร ๆ ต่างก็มองหาบริการที่รวดเร็วและสะดวกสบาย ทำให้ Hotto Bun หันมาให้บริการ Hotto Bun Delivery จัดเต็มหลากหลายเมนูเพื่อเอาใจคนรักอาหารสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมเสิร์ฟถึงบ้านแบบไม่ต้องรอนาน แถมมีให้เลือกหลายเมนูโดนใจอีกด้วย...

ปูนผสมเสร็จ

วิธีเก็บรักษาปูนผสมเสร็จ อย่างถูกวิธีวิธีเก็บรักษาปูนผสมเสร็จ อย่างถูกวิธี

ปูนผสมเสร็จ ถือเป็นวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐานสำหรับงานก่อสร้าง และปูนผสมเสร็จยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีปริมาณมากสำหรับการดำเนินงานต่างๆ และเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมอย่างมากในไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ต้องการใช้ปูนผสมเสร็จ จึงมีการสั่งปูนผสมเสร็จมาสำรองเผื่อการใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากและต่อเนื่อง อีกทั้งการสั่งในปริมาณที่มากยังเป็นการลดต้นทุนด้านวัสดุการก่อสร้าง  แต่ในเมื่อปูนผสมเสร็จเป็นวัสดุการก่อสร้างที่มีอายุการใช้งานที่จำกัด ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่ถูกวิธี และเป็นวิธีการเก็บระหษาที่เหมาะสมเพื่อป้องกันความชื้น ที่อาจทำให้เกิดปฏิกริยาทำให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีวิธีการเก็บรักษาปูนผสมเสร็จอย่างถูกวิธี  5 วิธีเก็บรักษาปูนซีเมนต์ เตรียมสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ อย่างแรกที่เราต้องทำคือเรื่องสถานที่เก็บปูนซีเมนต์ จะต้องเป็นสถานที่ที่มีหลังคาคลุม และต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน...

รับจัดตั้งบริษัท

ทำไมต้องมองหาผู้รับจัดตั้งบริษัททำไมต้องมองหาผู้รับจัดตั้งบริษัท

ปัจจุบันไม่ว่าใครต่างก็อยากเป็นเจ้าของบริษัทด้วยทั้งสิ้น เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในขณะนี้ จะไปเป็นลูกจ้างใครก็คงจะยากลำบากกว่าที่คิด ไหนจะต้องสอบสัมภาษณ์ ไหนจะสอบข้อเขียน รวมไปถึงมีการแข่งขันกับคนจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคนที่ตกงานจากสภาวะโควิด-19 หรือเด็กจบใหม่ ก็ตามที การแข่งขันที่หลายๆ คนนั้นอาจจะไม่รู้มาก่อน และเมื่อต้องมาเผชิญด้วยตนเองก็รู้สึกได้ว่าเป็นเรื่องยาก ตัดสินใจเอาทักษะพร้อมเงินทุนมาก่อตั้งบริษัท แต่หากว่าจะจัดตั้งบริษัท ก็ต้องเลือกที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย การมองหาผู้รับจัดตั้งบริษัทมีเหตุผลใดบ้าง มาดูพร้อมๆ กัน 1.ทำให้การของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเป็นเรื่องง่าย สำหรับเหตุผลข้อแรกที่แนะนำเจ้าของธุรกิจมือใหม่ให้ตั้งบริษัทก็เพราะว่าการจะของบประมาณหรืออะไรต่างๆ...

สั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง

สั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง สั่งของอะไรมาขายดี ?สั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง สั่งของอะไรมาขายดี ?

ในตลาดธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนที่หลากหลาย มีการแข่งขันกันสูงมาก การเลือกสืนค้าที่ดีมีคุณภาพมาจัดจำหน่าย หรือการสั่งของจากจีนผ่านชิปปิ้ง มาจัดจำหน่ายต่อนั้น เป็นขั้นตอนที่เราควรคิดให้ดีถึงสินค้าที่เราจะนำเข้ามาขายต่อนั้นมีคุณภาพและมีศักยภาพแข่งขันในตลาดสินค้าไทย-จีนได้หรือไม่ เพราะก็หลายต่อหลายรายที่เมื่อนำสินค้าเข้าในอย่างไม่ตรงกับความต้องการของตลาดผนวกกับคุณภาพของสินค้าที่ต่ำ ทำให้สินค้าค้างสต็อก ขายไม่ออก เสียรายได้ไปมากก็เยอะ  ดังนั้น ในวันนี้เราจะมาลองดูกันว่ามีสินค้าชนิดใดบางที่กำลังอยู่ในกระแสความนิยม นำเข้ามาขายได้ชัวร์ ขายดิบขายดีแบบเทน้ำเทท่าเลยก็ว่าได้ จะเป็นสินค้าแบบใด ประเภทใดนั้น ไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราลองไปดูกันได้เลย กระแสเสื้อผ้าแนว cute...

คาร์แคร์เจ้าประจำขอล็อกดาวน์ อย่าห่วง แค่ทำความสะอาดรถยนต์คุณทำเองก็ได้คาร์แคร์เจ้าประจำขอล็อกดาวน์ อย่าห่วง แค่ทำความสะอาดรถยนต์คุณทำเองก็ได้

ต้องยอมรับกันเลยว่าโควิด 19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนไปมากจริง ๆ ในหลาย ๆ เมืองทั่วโลกก็ยังมีการล็อกดาวน์ปิดเมืองสลับไปมาเป็นระยะ แม้ไทยเราเองก็เช่นกัน ทำให้หลายคนในตอนนี้ต้องเก็บตัวไม่ค่อยได้เดินทาง ใช้รถน้อยลงจากเดิมมาก และนั่นก็ทำให้เจ้าของรถจำนวนไม่น้อยเริ่มคิดถึงเรื่องราคา ประกันภัยรถยนต์ที่เคยทำไว้แต่เดิม อาจจะต้องมีการปรับลดระดับเพื่อให้ค่าเบี้ยสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แต่นอกจากราคาประกันภัยรถยนต์ที่จะต้องคำนึงถึงแล้ว เรื่องของการดูแลรถ ก็เป็นสิ่งที่ช่วงนี้คนมีรถทั้งหลายต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะจะต้องคอยระวังไม่ให้รถจอดนิ่งนานเกินไป และการไม่ค่อยได้ใช้รถแบบนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ดูแลทำความสะอาดรถด้วยตัวเองบ้าง เพราะช่วงนี้คาร์แคร์หลาย ๆ...