Tag: แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน

แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมีแบบไหน การตรวจสอบและการทดสอบ แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินมีแบบไหน การตรวจสอบและการทดสอบ 

ไฟฉุกเฉิน ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย หน้าที่ของมันคือการติดส่าวขึ้นมาเพื่อให้แสงสว่างภายในอาคาร หากเกิดเหตุไฟฟ้าดับ ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาคารมองเห็นทาง สามารถออกมาจากอาคารได้ ป้องกันอันตรายจากความืดที่มองไม่เห็น ปัจจุบันโรงงาน อาคาร สำนักงาน โรงแรม ฯลฯ มักมีการติดตั้งไฟฉุกเฉิน สำหรับแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน มีทั้งแบบเติมน้ำกลั่นและแบบแห้ง ควรศึกษาว่าแบบไหนเหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่แบบไหน การทดสอบไฟฉุกเฉินเองก็สำคัญ  การติดตั้งแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน  แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉินแบบเติมน้ำกลั่น ควรติดตั้งในสถานที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก...