ความแตกต่างระหว่างการเช่าโกดัง และ การสร้างโกดัง

โรงงานให้เช่า

ปัจจุบันนั้นอุตสาหกรรมนั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้น ทำให้การเลือกใช้บริการธุรกิจอย่างโรงงานใหเช่านั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก และธุรกิจกำลังไปได้ดีมากยิ่งขึ้น และ หลายคนที่กำลังจะเป็นผู้ประกอบการนั้นนั้นอาจจะสงสัยถึงความแตกต่างระหว่างการเช่า และ การสร้างโกดัง มีความแตกต่างกันอย่างไร ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าในการเช่า และ สร้างโกดังนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไร  

เงินทุนที่แตกต่างกัน  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “เงินทุน” ในการสร้างโกดังสินค้านั้นจะใช้เงินทุนที่มากกว่าการเช่า ดังนั้นในเรื่องของเงินทุนนั้นจึงทำให้มีการเลือกใช้บริการโรงงานให้เช่า หรือ โกดังเก็บสินค้าให้เช่ามากกว่าเนื่องด้วยปัญหาเงินทุนที่มากเกินไป และ ทำให้เงินทุนหมนเวียนนั้นสามารถหมุนเวียนได้คล่องมากขึ้นจึงทำให้มีการเลือกใช้บริการโรงงานให้เช่ามากกว่านั้นเอง 

ความต้องการของการใช้งาน  

ในการใช้งานนั้นถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของความต้องการทางการใช้งานแล้ว  การเลือกโรงงานให้เช่านั้นค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าสามารถใช้งานได้ทันที แต่กลับกันถ้าหากว่าเป็นการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมเองนั้นจะมีปัญหาในเรื่องของเวลาเพราะว่าจะต้องการเวลาในการก่อสร้าง ในการออกแบบ ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานมากกว่าอย่างมาก เนื่องจากต้องการเวลาก่อสร้างดังนั้นในเรื่องของความต้องการการใช้งานนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากและเรานั้นไม่ควรที่จะมองข้ามด้วยเช่นกัน   

มาตรฐานของการก่อสร้าง  

ในเรื่องของมาตรฐานในการก่อสร้างนั้นก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่าหากว่าเรานั้นเลือกการเช่าโรงงานอุตสาหกรรม หรือ การเช่าโกดังสินค้านั้น มาตรฐานในการก่อสร้างนั้นอาจจะไม่ทราบเอาได้ ดังนั้นในเรื่องของมาตรฐานการก่อสร้างนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นเลือกการสร้างโกดังเองเราจะทราบถึงมาตรฐานของการก่อสร้างด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่าต้องการเช่าโรงงานให้เช่านั้นควรเลือกโรงงานที่ดี และ มีคุณภาพด้วยเช่นกัน  

การออกแบบ 

ในเรื่องขชองการออกแบบเองก็สำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งถ้าหากว่าเรานั้นเลือกการสร้างโกดัง หรือ โรงงานอุตสาหกรรมเองนั้นการออกแบบนั้นจะสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน  ซึ่งแตกต่างจากการเลือกโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าที่มียการออกแบบตามมาตรฐานไว้แล้ว จึงทำให้ไม่สามารถโยกย้าย หรือปรับโครสร้างด้วยตัวเองได้ด้วยนั้นเอง ดังนั้นใครที่อยากจะออกแบบเองอาจจะต้องสร้างโกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรมของตัวเองด้วยนะครับ  

ต้องมีที่ดินของตัวเอง 

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การมีที่ดินของตัวเอง” เพราะว่าการสร้างโกดังสินค้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรมของตัวเองนั้นจะต้องมีพื้นที่ของตัวเองด้วยเช่นกัน ถึงจะสามารถสร้างโกดังสินค้า และ โรงงานให้เช่าด้วยนั้นเอง  แต่ว่าถ้าหากว่าเราเลือกใช้บริการโกดังสินค้าให้เช่านั้นต่อให้เรานั้นไม่มีพื้นที่ หรือพื้นดินของตัวเองก็สามารถมีโกดังสินค้าไว้ได้ด้วยเช่นกัน  

และนี้เองเป็นความแตกต่างของการเลือกใช้การโกดังระหว่างการเช่า และ การสร้างนั้นเองซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเช่า หรือ การสร้างโกดังสินค้า นั้นก็มีความแตกต่างทั้งในส่วนของข้อดี และ ข้อเสียด้วยเช่นกัน  ดังนั้นก่อนการจะเลือกนั้นไม่ว่าจะเป็นการเช่า หรือ การสร้างนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน ของผู้ประกอบการนั้นเอง 

Leave a Reply

Your email address will not be published.